مطالب دسته

بازاریابی محتوایی

64 مطلب

بازاریابی محتوایی که عموما «بازاریابی محتوا» شناخته می‌شود، به سازوکار استفاده از انواع محتوا در فرایندهای بازاریابی اشاره دارد. در بخش آموزش بازاریابی محتوا در وبلاگ نویسش، شما را با این مفهوم بیشتر آشنا خواهیم کرد.

مطالب این دسته‌ به شما کمک می‌کند تا با جنبه‌های مختلف این حوزه بیشتر آشنا شوید. این آشنایی در نهایت باعث می‌شود بتوانید برنامه‌ی بازاریابی محتوا را به شیوه‌ای بهینه برای کسب‌وکار خود اجرا کنید. معرفی ابزارهای کارآمد در زمینه بازاریابی محتوایی نیز در این دسته منتشر می‌شود.

علاوه‌ بر آموزش کانتنت مارکتینگ، در این دسته ایده‌هایی برای تولید محتوا و تنظیم تقویم محتوا ارائه می‌شود. در کنار این موارد، نمونه‌های موفق بازارایابی محتوایی در حوزه‌های مختلف نیز معرفی می‌شود که مطالعه‌ی آن به شما کمک می‌کند با الگوبرداری از بهترین نمونه‌ها، در مسیر اجرای هر چه بهتر بازاریابی محتوایی قدم بردارید.