استانداردهای محتوا در نویسش

یکی از چالش‌های وب فارسی، نبود (یا کمبود) محتوای کارآمد، بهینه و استاندارد است. ما در نویسش، سعی داشته و داریم که به قدر و سهم خود، به ارتقای سطح کیفی محتوا کمک کرده و بر مبنای داده‌های در اختیار، الگوها و استانداردهایی را برای ترویجِ تولیدِ محتوای با کیفیت در اختیار همگان قرار دهیم.

آنچه در پس از این می‌خوانید، مجموعه‌ای از استانداردهای ساده و کاربردی‌ست که رعایت‌شان منجر به بهبود محتوای فارسی برای وب و در وب می‌شود. مخاطبین این استانداردها، نه صرفا خانواده‌ی نویسش که هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری‌ست که می‌خواد در وب و برای مخاطبین آنلاین متنی نگارش کند.

مبنای تهیه‌ی این استانداردها، تجربه‌ی حاصل از تعامل با بیش از ۱۰0۰ مشتری و فرایند طی شده در تولید چندده هزار محتوا در نویسش است. علاوه بر آن، ما مشغول دریافت بازخورد از متخصصان این حوزه‌ایم و به طور مستمر به اصلاح، توسعه و بهبود این استانداردها خواهیم پرداخت. استانداردهای نویسش به سه بخش کلی تقسیم شده‌اند:


استانداردهای زبان و آوا

زبان، شاکله‌ی اصلی گفتمان و هر نوعی از محتوای نگارشی‌ست. بسته به آنکه در چه جغرافیایی و برای چه گروهی از مخاطبان به تولید محتوا و متن می‌پردازید، تبعیت از قواعد و الزامات آن زبان بر هر چیز دیگری اولویت دارد. زبان فارسی شکر است و در تولید محتوای فارسی باید به آن مسلط بود از ظرایفش مطلع بود. رعایت استانداردهای زبان در تولید محتوا، ضمن کمک به پایایی این میراث ارزشمند، محتوایی خوانا و «سالم» را برای‌مان به ارمغان می‌آورد.


استانداردهای درون‌مایه و ساختار

هر محتوا بر موضوع و نیتی مشخص استوار است که باید در تمامِ متن نمود عینی قابل درک داشته باشد. علاوه بر این، مخاطب محوری عنصری کلیدی در تولید محتوایی کاربردی‌ست که باید به عنوان یکی از ارکان کلیدی تشکیل دهنده‌ی متن/محتوا مورد توجه قرار گیرد. استانداردهای درون‌مایه (مضمون) و ساختار (فرم) محتوا، به تولید کننده‌ی محتوا کمک می‌کند تا متنی متناسب با هدف، موضوع و مخاطب تولید کند.


استانداردهای خوانایی و دسترس‌پذیری

شکل، نوع توزیع و مصرف محتوا در وب دارای اقتضائات و شرایطی مختص به خود است که رعایت آن‌ها موجب افزایش خوانایی و توسعه‌ی دسترس‌پذیری به محتوا می‌شود. آنچه به عنوان «بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو» از آن یاد می‌شود، عموما حول معیارهای کمی و کیفی می‌چرخد که نهایت، موجب افزایش خوانایی متن برای انسان‌ها و ربات‌ها (موتورهای جست‌وجو) می‌شود. استانداردهای این بخش، متضمن بهینه بودنِ متن برای دسترسی به آن است و در نهایت کمک می‌کند که محتوایی تولیدی، کارکردی موثرتر در ارتقای جایگاه در موتورهای جست‌وجو داشته باشد.