استانداردهای خوانایی و دسترس‌پذیری


  1. کلمه کلیدی: هر واحد محتوا دارای یک کلمه‌ی کلیدی کانونی و تعداد کلیدواژه و یا کلمه کلیدی پیرامونی‌ست. استفاده از کلمه کلیدی کانونی در عنوان محتوا، همچنین پاراگراف اول محتوا الزامی‌ست و لازم است در طول محتوا و به فراخور مضمون از آن بهره گرفته شود. مطلوب است که کلمات کلیدی پیرامونی نیز حداقل یک بار در بدنه‌ی محتوا مورد استفاده قرار گیرد. تعداد بهینه‌ی کلمات کلیدی برای هر محتوا ۴ مورد است.

  2. عنوان: عنوان محتوا حاوی کلمه‌ی کلیدی کانونی و قدر کافی، جذاب و ترغیب کننده باشد. عنوان را ساده، اما خلاقانه بنویسید.

  3. بدنه: کلمه‌ی کلیدی کانونی در هر بند از محتوا قرار گرفته باشد و توامان، از کلمات کلیدی مکمل در حد امکان استفاده شود. کلمات مترادف با کلمات کلیدی را، تا آنجه که به روانی و خوانایی متن لطمه‌ای وارد نکند، با کلمات کلیدی جایگزین کنید.

  4. پاراگراف‌: حداکثر هر ۳۰۰ کلمه را به یک بند جداگانه تقسیم کنید و برایش زیرتیتری مناسب بنویسید. کلمه کلیدی کانونی را در هر بند استفاده کنید. تقسیم و تفکیک متن به بندهای مختلف، علاوه بر افزایش خوانایی متن، موتورهای جستجو را نیز بیشتر درگیر می‌کند.

  5. توضیحات: توضیحات متا به خوانایی و دسترسی بهتر موتورهای جست‌وجو به محتوا کمک می‌کند. توضیحات متا، متنی ۱۵۰ کاراکتری است که پس از جست‌جوی مطلب در موتورهای جست‌وجو به عنوان چکیده‌ی صفحه به مخاطب نشان داده می‌شود. این متن، مستقل از محتوای اصلی‌ست و تنها در صفحه‌ی نتایج موتورهای جست‌وجو نمایش داده می‌شود. برای آشنایی با متاتگ‌ها اینجا و شیوه‌های نگارش توضیحات متا اینجا کلیک کنید.

  6. تصویر: برای هر محتوا حداقل دو تصویر مرتبط انتخاب کنید. برای انتخاب تصویر از وب‌سایت های معتبری همچون pixabay.com ،unsplash.com و freepik.com استفاده کنید. توجه کنید که عرض تصاویر انتخابی نباید کمتر از ۹۰۰ پیکسل باشد.