عاطفه محمودی

2 مطلب
مادری تمام‌وقت، محتواکاری پاره‌وقت. نردیک به دو سال است که در نویسشم و حالا سرپرستی تیم محتوا را به عهده دارم.