امیر فلاح

4 مطلب
اگر کمتر غُر بزند، جایزه‌ی بهرین مدیر فنی جهان را از آن خود خواهد کرد. برخورد امیر با کارها همیشه یکسان است: اول مخالفت می‌کند و بعد به بهترین شکل ممکن انجامش می‌دهد!